Uso de cookies

Nesta web utilizamos cookies, tanto propias como de empresas colaboradoras, para obter datos estatísticos da navegación dos usuarios, o que nos permite mellorar a información e a publicidade que che mostramos e adaptala ós teus hábitos de navegación. Se continúas navegando, entenderemos que aceptas o seu uso. Se queres, podes cambiar a configuración das cookies ou ampliar esta información.

Informe Goberno Corporativo

Informe anual de Goberno Corporativo

Nesta sección pode consultar o último informe anual do Goberno Corporativo.

Informe Anual Goberno Corporativo:

A Circular 5/2013, de 12 de xuño, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sobre o informe anual de goberno corporativo das sociedades anónimas cotizadas e outras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiais de valores, e outros instrumentos de información das sociedades anónimas cotizadas, en desenvolvemento da Orde ECC/461/2013, de 20 de marzo, establece que as entidades distintas das sociedades anónimas cotizadas, emisoras de valores admitidas a negociación nun mercado secundario, han de publicar anualmente un Informe de Goberno Corporativo, axustado ao contido que establece a propia Circular.

2013 Informe Goberno Corporativo NCG Banco, S.A.
2013 Informe Gobierno Corporativo Banco Etcheverría, S.A.

2012 Informe Goberno Corporativo NCG Banco, S.A.
2012 Informe Gobierno Corporativo Banco Etcheverría, S.A.


Contacto