Uso de cookies

Nesta web utilizamos cookies, tanto propias como de empresas colaboradoras, para obter datos estatísticos da navegación dos usuarios, o que nos permite mellorar a información e a publicidade que che mostramos e adaptala ós teus hábitos de navegación. Se continúas navegando, entenderemos que aceptas o seu uso. Se queres, podes cambiar a configuración das cookies ou ampliar esta información.

Informe Goberno Corporativo

Informe anual de Goberno Corporativo

Nesta sección pode consultar o último informe anual do Goberno Corporativo.

Informe Anual Goberno Corporativo:

A Circular 5/2013, de 12 de xuño, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, sobre o informe anual de goberno corporativo das sociedades anónimas cotizadas e outras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiais de valores, e outros instrumentos de información das sociedades anónimas cotizadas, en desenvolvemento da Orde ECC/461/2013, de 20 de marzo, establece que as entidades distintas das sociedades anónimas cotizadas, emisoras de valores admitidas a negociación nun mercado secundario, han de publicar anualmente un Informe de Goberno Corporativo, axustado ao contido que establece a propia Circular.

2014 Informe Goberno Corporativo ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
2013 Informe Goberno Corporativo NCG Banco, S.A
.
2013 Informe Gobierno Corporativo Banco Etcheverría, S.A.

2012 Informe Goberno Corporativo NCG Banco, S.A.
2012 Informe Gobierno Corporativo Banco Etcheverría, S.A.


Contacto